Gea Farm Technologies - Mullerup
GEA FRone Ser till att djuren alltid har tillgång till foder och minimera spill.
 
WIC - Free Stall Feeder
 
ABS - Balspridare Till djupströ bäddar inomgårds
 
 

Vi är återförsäljare för GEA Farm Technologies och utför installationer, service och support. 

  • Foderberedning tex. fodervagn
  • Bandfoder transportör samt utfodring
  • SR-One spaltrobot - Skrapar och håller din spalt fin.


 
Bandfoder - Bandfodertransportör
 
MM Fördelarbord - Rostfria
 
SR-One Spaltrobot - Skrapar din spalt fin!
ABS - Balspridare Till djupströ bäddar inomgårds

Indulant Montage AB