Gödselberikare

E2950 MANURE ENRICHER

GEA ProManure E2950 Gödselberikare - Producera din egen gödning samtidigt som du minskar utsläppen. GEA presenterar en revolutionerande miljövänlig lösning för gödselbearbetning.
Världen behöver producera mer mat och minska utsläppen.
Jordbruket behöver lösningar som förbättrar produktion och miljöavtryck, som kombinerar miljömässig hållbarhet
med ekonomisk hållbarhet.
Flytgödsel kan i hög grad bidra till ett mer hållbart jordbruk, men hur?
Gödsel från boskap är ett naturligt gödningsmedel som ger näring till växter och organiskt material som förbättrar markens hälsa och möjliggör bättre tillväxt. Kvävehalten är dock för låg för optimal gödsling av de flesta grödor och förlusten av kväve kan vara betydande. Detta ökar behovet av konstgödsel och det förlorade kvävet slutar också som förorening i form av ammoniak. Gödselhantering är också en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser inom jordbruket, särskilt i form av metan.

Producera din egen gödning samtidigt som du minskar utsläppen


GEA:s ProManure E2950 gödselberikare möjliggör lokal produktion av gödning med enbart gödsel, luft och elektricitet, vilket drastiskt minskar skadliga utsläpp och samtidigt förbättrar skörden.
Gödselberikaren är en revolutionerande teknik som installeras lokalt på en gård eller biogasanläggning, för att förvandla flytande gödsel eller biogasröt till hållbart gödselmedel med enbart luft och el. Det är en containerbaserad lösning och är lätt att implementera i infrastrukturen. Flytande gödsel behandlas kontinuerligt före lagring för applicering vid rätt tidpunkt.


Denna teknik tillför kväve från luften till slurry, vilket ökar kvävehalten. Processen förhindrar förlust av ammoniak och eliminerar metanutsläpp, vilket gör den till en verklig lösning som hjälper till att uppnå klimatmålsåtaganden i industriell skala.
Slutprodukten är en kväveberikad organisk gödsel, som vi kallar NEO. Den har samma egenskaper som vanlig flytgödsel men innehåller mer kväve och släpper ut betydligt mindre utsläpp. Det kan fortfarande spridas med hjälp av befintlig jordbruksutrustning, vilket gör det möjligt för bönder att förbättra sin egen livsmedelsproduktion,
minska behovet av kemiska gödningsmedel och göra jordbruket mer cirkulärt.

Fördelar

  • Eliminerar metanutsläpp från gödsellagring
  • Minskar ammoniakförlust och lukt från gödselhantering
  • Minskar behovet av konstgödsel
  • Kan minska de globala växthusgasutsläppen från jordbruket med upp till 27 % vid källan, på gården*
  • Minska luftföroreningarna från mjölkgårdar med upp till 50 %*
  • Förbättrar skörden med i genomsnitt upp till 40 % jämfört med obehandlad boskapsgödsel
    * Procentsatserna kan ändras något beroende på gårdens förhållanden.