GEA Sverige - GEA Robot
Indulant montage ab - Sveriges Importör av

GEA Farm Technologies Mjölkningssystem

Världsledande inom mjölkningsteknik, Vi är stolt importör av GEA Farm Technologies produkter. Robot/Automatisk mjölkning AMS,
Konventionell mjölkning CMS 
och det senaste Batchmjölkning.
Rikstäckande - möt din

Lokala Återförsäljare

Från Norr till Söder, Öst till Väst, har vi kunnig personal för allt från nyinstalltion,
service, 24/7 jour, säljavdelningar och lager.
Allt för att ni ska känna er trygga med ert val av mjölkningssystem!
  • Elektroverkstaden Kent Andersson AB
  • EMJ Inomgårds Service & Montage
  • Ingemar Gunnarssons Bil & Traktor
  • Söderberg & Haak Frödinge
  • Linderås Lantteknik AB
  • Lifsungs Service och Sytemlösningar

DairyRobot R9500 - MjölkRobot

Vi på Indulant Montage AB är stolta återförsäljare av GEA Farm Technologies sortiment inom mjölkproduktion, GEA Farm Technologies har utvecklat ett framgångriskt mjölkningssystem, med de bästa förutsättningarna för en modern och effektiv produktion av kvalitetsmjölk och arbetsrutiner för er gård!

- Vi hjälper er med både ny-/ombyggnationer!

- Vi har utvecklat ett framgångsrikt servicesystem med jour dygnet runt,
för er trygghet!

- Vi tillhandahåller service, tekniker, support, management och reservdelar, välkomna med era frågor!

Bäst i klassen, effektiv och flexibel!

GEA's Patenterade "In-Liner Everything" utför varje steg i mjölknings prosessen under ett och samma tillfälle - spentvätt, stimulering, förmjölkning, mjölkning och spendipp. Denna slutna process är bekväm för djuret, renlig och effektiv då alla steg sker direkt i spenkoppen, det är detta som är nyckeln till enastående mjölkkvalité samtidigt som roboten maximerar effekten av din mjölkanläggning.

All mjölk som mjölkas, mäts via en celltals mätare, varje fjärdedel mäts var för sig, och data registreras. Du kan vid nästa mjölkning välja om enskilda fjärdedelar ska separeras eller ej. På detta smarta sätt behöver du inte kassera all mjölk vid eventuell avvikelse.

Roboten är en säkert och funktionell arbetsplats i högteknologisk miljö för er.Du har åtkomst till djurdata genom hela mjölkningsprocessen, och kan lätt komma åt juver, kluster och golv, detta underlättar vid inskolning av kvigor, hantering av kor med särskilda behov eller vid borttorkning av smuts mm.

Den stora användarvänliga touchdisplayen ger dig möjlighet att styra händelser och ta fram nödvändig information kring bland annat djurets hälsa, eller mjölkningsmängd.

Med sin kompakta design kan din nya robot på ett smidigt vis passa in i ert befintliga eller nya stall.  In och utgångarna till roboten öppnas maximalt så att alla djur bekvämt ska kunna ta plats i roboten, mjölkarmen går sedan ut tyst och sakta under kon, 3D kameran hjälper spenkopparna att nå spenarna. När mjölkningen är klar, täcks fodertråget över och detta medför att kon lämnar roboten snabbt.


Vi talar alltså om en smartare mjölkningsteknologi, med hög prestanda som kombinerat med noggrann serviceplan ger dig möjlighet för drift dygnet runt, med minimal användning av förbrukningsmaterial och energi.

Du kan koppla samman 4boxar med en serviceenhet, då delar dessa på vakuumpump, kompressor, mjölk- och kalvmjölks linje, och tankkoppling. Detta sänker din totala driftskostnad och ju fler boxar du använder desto större är fördelarna!

Med GEA FarmView håller du dig uppdaterad!

En användarvänlig design på GEA FarmView gör det enkelt för dig att hantera din robot. Övervakningsprogrammet gör att du kan optimera parametrarna under drift och de håller dig informerad om avvikande värden. Vi på Indulant Montage AB kan också komma åt informationen online vilket gör att vi lättare kan hjälpa er vid eventuella problem.

Det är så här kor ska mjölkas för bästa mjölk!

Frågor? Kontakta oss!

Din e-postadress Meddelande Skicka

"In-Liner Everything" - GEA's patenterade system

Påsättning - Stimulering

Rengöring - Förmjölkning

Mjölkningen

Dipping - Avtagning

Spenvänlig process: 

Ca 30sek. tar påsättningen av spenkopparna, Det är snabbaste Roboten på marknaden. Stimuleringen börjar direkt och förbereder juvret för mjölkning.

Hygeniskt säkert:
Så snart spenkoppen sitter på plats följer rengörning, torkning och förmjölkning.

Skonsamt & tillförlitligt: 

Under mjölkningen absorberas alla kons rörelser. Den patenterade mjölksensorn analyserar mjölken, separat spene för spene. Endast mjölk av högsta kvalitet leds vidare till tanken. 

Optimal hälsovård: 

Efter mjölkningen så doppas spenen noggrannt och sparsamt. Hela spenen dippas och det bildas en säker barriär mot patogerner som annars kan tränga in i den öppna spenkanalen. Tack vare alla dessa steg lämnar varje Ko med ett perfekt skydd!